De kogel is door de kerk: de Nieuwlandstraat is afgesloten

De kogel is door de kerk: de Nieuwlandstraat is afgesloten

De bijgevoegde foto is gemaakt door Han van den Berg.

Door Sanne van de Weerd
Peter woont aan de Heuvelstraat, aansluitend aan de Nieuwlandstraat en is tegen de afsluiting. Ik spreek met hem af bij zijn huis. Volgens Peter is er te weinig geluisterd naar de omwonenden. Hij is dan ook tegen de afsluiting: “Er wordt nergens goed onderbouwd waarom dit nodig is.”

“De wethouder (Mario Jacobs van GroenLinks, red.) is niet eerlijk”, begint Peter. “Hij zegt dat er een probleem met het sluipverkeer in de Nieuwlandstraat is, maar kan dat niet hardmaken. Zeg dan gewoon eerlijk dat je als GroenLinks het autoverkeer zoveel mogelijk wil terugdringen. Nu is het net alsof de wethouder zich verschuilt achter allerlei smoesjes dat de bevolking daar om gevraagd zou hebben.”

De voornaamste reden van de afsluiting van de Nieuwlandstraat is de hoeveelheid sluipverkeer: verkeer dat snellere routes neemt door binnenstraatjes, zoals de Nieuwlandstraat. Peter spreekt van een zelfgecreëerd probleem: “De cityring is de oorzaak van het sluipverkeer in Tilburg. Door het eenrichtingsverkeer gebruiken mensen creatieve sluipwegen, zodat ze niet helemaal om hoeven te rijden.”

Begin 2020 diende Peter een voorstel in om een enquête te houden onder de betrokkenen, maar dat was niet mogelijk. “Zo’n enquête is uiterst geschikt om te kijken hoe betrokkenen erin staan.” Het verzoek werd afgewezen door wethouder Jacobs. Volgens Jacobs was er voldoende mogelijkheid tot inspraak gegeven. “En wat schetst mijn verbazing”, gaat Peter verder, “een maand later lag er een gemeentelijke enquête op de deurmat over de leefbaarheid van de binnenstad. Helaas werd de afsluiting van de Nieuwlandstraat niet genoemd, terwijl het juist een heel geschikt onderwerp zou zijn voor zo’n enquête.”

Een lang traject
Na tellingen bleek zo’n 30 procent van het verkeer in de Nieuwlandstraat sluipverkeer te zijn. Volgens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), een ministerie dat onder andere adviezen geeft over wet- en regelgeving over verkeer, moet er sprake zijn van 70 procent voordat een maatregel proportioneel is. Is de afsluiting een proportionele maatregel? Projectleider openbare ruimte Rob van Nuenen, betrokken bij de afsluiting van de Nieuwlandstraat, nuanceert: “Tja, wat is veel? Zeker 1500 voertuigen per dag en 7000 fietsers per dag. Als we daar 500 voertuigen vanaf kunnen halen is dat al winst. Er is toch niet per se een probleem nodig om een straat te verbeteren?”

“De afsluiting van de Nieuwlandstraat is een lang traject”, vult van Nuenen aan. Er is heel veel onderzoek gedaan, er is contact geweest met ondernemers en omwonenden. Daaruit kwam óók tegengeluid, zoals een actiegroep waarin een heel wat mensen voor de afsluiting waren. Natuurlijk past het binnen de partijvisie van GroenLinks, maar ook een deel van de bewoners bleek voorstander te zijn.”

De cityring
VVD-raadslid Freek Reffeltrath staat wel kritisch tegenover de afsluiting. “De gemeenteraad moet ophouden met iedere keer die kleine maatregelen. GroenLinks houdt, zoals bekend, niet van auto’s, maar je wil als stad wel bereikbaarheid, voor bijvoorbeeld ouderen en ondernemers. Niet alleen in de Nieuwlandstraat, maar in Tilburg als geheel inclusief de cityring. In verhouding zijn er veel kantoorruimtes in Tilburg, wil je dat die allemaal onbereikbaar zijn per auto?”

Van Nuenen benadrukt dat “de voordelen van de cityring niet vergeten mogen worden.” Hoewel Van Nuenen ziet dat sluipverkeer het één en ander te maken heeft met de cityring, is de cityring vooral een geslaagd plan. “De cityring is bedacht om de doorstroom sneller te laten gaan. Dat is gelukt.”

Burgerparticipatie
Peter van den Hoven, raadslid van Lijst Smolders Tilburg, ziet de afgelopen jaren een sterke toename van niet gehoorde bewoners. “Bewoners zijn niet per se tegen de genomen besluiten, maar ze willen wel fatsoenlijk behandeld worden. Tilburgers willen op heel veel gebieden meedenken. Door dingen als inspraakavonden en enquêtes lijkt het alsof je als bewoner mee mag doen, maar vervolgens wordt daar niets concreets mee gedaan. Bewoners krijgen niet te horen waarom een bepaald besluit wel of niet wordt genomen. Ze krijgen het gevoel alsof ze gehoord worden, maar dat is dan niet zo. Het is niet zo gek dat je daardoor het vertrouwen in je gemeente verliest,” stelt Van Hoven. Hij noemt de Nieuwlandstraat een uitstekend voorbeeld van gebrek aan goede burgerparticipatie in Tilburg.

Maar volgens Van Nuenen is de gemeente altijd bezig met nadenken over hoe burgerparticipatie kan worden verbeterd. “We moeten blijven onderzoeken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. In het geval van de Nieuwlandstraat zijn er mogelijkheden tot gesprek gegeven voor betrokkenen zoals inspraakavonden. Ook is de Dwaalgroep opgericht, waar onder andere vastgoedeigenaren, bewoners en ondernemers in zitten.”

“Communicatie met bewoners is best ingewikkeld”, stelt van Nuenen. Er zijn heel veel onderwerpen en sommige onderwerpen zijn soms best lastig te begrijpen, zoals de Nieuwlandstraat. Daar komt van alles bij kijken. Toch betekent dat niet dat we er maar niets mee moeten doen. Elke politieke keuze heeft voor- en nadelen, die weeg je af. De cityring had ook nadelen, maar wogen niet op tegen de voordelen. Het is ook helemaal terecht dat bewoners ons wijzen op de nadelen, maar het is uiteindelijk de politiek die kiest wat het belangrijkst is”, aldus van Nuenen.

GroenLinks is gevraagd om een reactie. Zij hebben niet gereageerd.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *